Vị trí đang tuyển dụng

TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC ASM (DUYÊN HẢI BẮC BỘ & BẮC TRUNG BỘ)

 • Nơi làm việc: Duyên hải Bắc Bộ & Bắc Trung Bộ
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 1
 • Phòng/ban: Phòng Giám Đốc
 • Mức lương: Up to 30 triệu
Xem thêm

GIÁM SÁT KINH DOANH KHU VỰC THÁI NGUYÊN

 • Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 1
 • Phòng/ban: Phòng Giám Sát
 • Mức lương: Up to 10 triệu
Xem thêm

GIÁM SÁT KINH DOANH KHU VỰC HÀ NAM

 • Nơi làm việc: Hà Nam
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 1
 • Phòng/ban: Phòng Giám Sát
 • Mức lương: Up to 10 triệu
Xem thêm
TOP