[VIDEO] ANH HẬU LÂM – QUẢN LÝ KD KHU VỰC HÀ NỘI KHAI MẠC CHUYẾN THĂM ĐẦU TIÊN NHÀ MÁY MỚI CP.C

30/11/2021 Nội bộ

Sau một chặng đường từ sớm ngày 26/03/2018 thì chiếc xe 45 chỗ đã hoàn thành nhiệm vụ trở hơn 40 anh em thi công điện nước Sóc Sơn tới tổ hợp sản xuất ống nước Dismy của Công ty Cổ Phần Cúc Phương thuộc Văn Giang – Hưng Yên. Trước khi tham quan một vòng nhà máy, anh Hậu Lâm – Quản lý Kinh doanh khu vực Hà Nội đã phát biểu trước hội trường với anh em thi công điện nước Sóc Sơn…

TOP